O nas

   Początki Gminnej Biblioteki w Stróży sięgają lat 60-tych XX w. Wówczas to został dokonany pierwszy wpis do księgi inwentarzowej pod datą  8 listopada 1960. Nie ma niestety bliższych informacji ani dokumentów zawierających  dokładną datę  powołania  instytucji.  Początkowo nosiła ona nazwę  : Biblioteka Gromadzka w Słodkowie następnie Gminna Biblioteka Publiczna w Kraśniku z siedzibą w Stróży. Obecnie placówka nosi nazwę  Gminna Biblioteka Publiczna w Stróży – Kolonii.

     Początkowo Gminna Biblioteka mieściła się lokalach prywatnych m.in. na Słodkowie Pierwszym. Od 1992 do 2017 GBP zajmowała starą część budynku  Przedszkola w Stróży. Od lipca 2017 r. GBP zajmuje dwa pomieszczenia na terenie budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Zielińskiego w Stróży ( w części byłego Gimnazjum).

   Obsadę  GBP stanowią 3 osoby – dyrektor, bibliotekarz oraz główna księgowa. Stan księgozbioru na koniec 2020 r. wynosił 9862 vol.

   Gminna Biblioteka Publiczna w Stróży – Kolonii, oprócz działalności statutowej skupia swe działania wokół popularyzacji kultury żywego słowa oraz regionalizmu. Przejawia się to
w organizowanych Konkursach Recytatorskich dla dzieci i młodzieży oraz imprezach plenerowych promujących historię Gminy Kraśnik.

   GBP w Stróży – Kolonii jako jedyna instytucja kultury działająca na terenie Gminy Kraśnik współpracuje ze wszystkim placówkami oświatowymi, Przedszkolem oraz Stowarzyszeniem „Dziedzictwo”, które   zajmuje się pielęgnowaniem śladów historii Stróży i okolic.

Skip to content